Foto/video

Pokrýváme široké spektrum dokumentární, reklamní i reportážní video tvorby, zahrnující natočení propagačních záznamů, koncertů, společenských akcí, soukromých akcí apod.

Pokrýváme široké spektrum reklamní i volné fotografické tvorby zahrnující fotografii architektury a interiéru, produktovou, studiovou a dokumentární fotografii včetně fotografické postprodukce.

Featured Posts
Recent Posts