top of page

Produkce

Naše společnost se o Vaši akci postará v preprodukční fáze - přípravy a kompletace jednotlivých dílů Vaší akce produkční fázi - ve spolupráci s inspicienty dohlíží na dodržení harmonogramu postprodukční fázi - dohlíží na výstupy z akce (media, videozáznam, tisk)

Inspice: inspicient - dohlíží na harmonogram, stará se o to, aby byl každý na svém místě v době kdy tam má být.

Štítky:

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page