top of page

video režie

úvodní video - realizace videového materiálu s ohledem na jeho poselství (prolog, úvodní materiál k soutěži , plesu nebo prezentaci) grafické smyčky - určeno pro průběh akce (loga sponzorů, prezentace atd…)

3D maping - mapování budovy , prostoru či věci a zhotovení videomapingu dle přání zákazníka (reklama, prezentace produktu , show atd…).

interactive floor - graficky naprogramovaná podlaha dle přání zákazníka, reagující pomocí kinectu na osoby které vchází do mapovaného prostoru. (reklama, show, soutěže, plesy atd…).

projekce - zobrazení videomateriálu na libovolnou promítací plochu.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page