top of page

Technické zajištění Vaší akce

Nabídka kompletního technického vybavení od pódiové techniky, přes zvukovou až po světelnou. Naše společnost má bohaté zkušenosti s realizací divadelních představení, plesů, happeningů, koncertů, firemních akcí, módních přehlídek i open air festivalů.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page