top of page

Naším zaměřením je pořádání kulturních a interaktivních akcí.Podporujeme tvorbu samostatných a originálních projektů-(představení, filmy, koncerty, výstavy, happeningy, performance)


Pořádáme módní přehlídky organizujeme workshopy  a semináře různého zaměření (taneční, výtvarné, hudební, dramatické atd.)


Pravidelně spolupracujeme s dalšími organizacemi či občanskými sdruženími (prostor, propagace, kooperace, atd.)


Pořádáme multikulturní a jazykově bezbariérové akce, firemní akce a maturitní plesy.


Vytváříme programy zaměřené na aktivní zapojování rozmanitých sociálních skupin do práce na společných projektech.


 

bottom of page